Parkering

Få overblik over parkeringsmuligheder og parkeringsregler. Hvis du parkerer ureglementeret, kan det koste en parkeringsafgift/parkeringsbøde.

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk