Aktivitet og samvær

Læs om de forskellige muligheder for aktiviteter om dagen i væresteder eller aktivitets- og samværstilbud.

I Helsingør Kommune kan du frit benytte værestederne LIV og Klubben. Derudover kan du ansøge om at blive visiteret til aktivitets- og samværstilbuddene på i Nygård og på Center for Job og Oplevelse.

Værestedet LIV

LIV er et værested jf. Servicelovens § 79. Du behøver ikke være visiteret til at bruge værestedet. Her kan du hygge dig, bruge caféen og deltage i forskellige aktiviteter om dagen og om aftenen.

Målgruppe
Borgere med udviklingshandicap.

Indhold
Værestedet LIV er en del af Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) på Vinkeldamsvej i Helsingør. Der er en cafe, og derudover en række aktiviteter, herunder musik, badminton, bordtennis, zumba, fitness, fejring af diverse traditioner og almindelig hygge med film og computerspil.

Læs mere om Værestedet LIV på SPUCs hjemmeside 

Se kvalitetsstandard for Værestedet LIV

Kontakt
SPUC
Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør
tlf. 49 28 34 30
E-mail: spuc@helsingor.dk

 

Værestedet Klubben

Klubben er et værested jf. Servicelovens § 79, hvor du kan være om dagen og få støtte til praktiske gøremål. Du kan bruge Klubben uden at være visiteret.

Målgruppe
Borgere, som har psykosociale problemer såsom misbrug, psykisk lidelse eller hjemløshed.

Indhold
Klubben er et indendørs tilholdssted i centrum af Helsingør, hvor du kan få morgenmad hver dag og et varmt måltid mad en gang om ugen. Derudover har du mulighed for at få en sundhedsplan, som udarbejdes ud fra din definition af hvad et sundt liv er for dig.

Personalet kan yde støtte til praktiske gøremål, råd og vejledning, ligesom de til tider kan ledsage til behandling.

I Klubben har du mulighed for at være med til at planlægge og deltage i faste ugentlige aktiviteter (fx. bordtennis og svømning), udflugter samt diverse brætspil, billard mm.

SE KVALITETSSTANDARD FOR KLUBBEN

Kontakt
Klubben
Svingelport 8B
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 16 00

Center for Job og Oplevelse

Center for Job og Oplevelse tilbyder aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens § 104. Du skal visiteres til tilbuddet. Du kan her læse om tilbud på Gydevej, Højvangen og Vinkeldamsvej.

Målgruppe
Borgere med sociale, psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser.

Indhold
Dagtilbuddene under Center for Job og Oplevelse er organiseret efter forskellige principper:

På dagtilbuddet Højvangen og Vinkeldamsvej møder du en form for byliv med de muligheder det indebærer, herunder idræt, kultur, oplevelser, udflugter, sang og musik, årstidsbestemte aktiviteter, sansemotorik og bevægelse.

På Gydevej indgår du i diverse arbejdsopgaver, store som små, i forskellige værksteder. Det er suppleret med masser af udeliv og fokus på identitet gennem arbejdet, årstidsbestemte aktiviteter, fysisk aktivitet, idræt, bevægelse og motion.

Yderligere information 

Ydelsesbeskrivelse for Aktivitets- og Samværstilbud i Center for Job og Oplevelse 

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud

Læs mere på Center for Job og Oplevelses hjemmeside

Center for Job og Oplevelse på Tilbudsportalen

Kontakt
Center for Job og Oplevelse
Højvangen 11, 3060 Espergærde
/ Gydevej 17, Esbønderup, 3230 Græsted
Tlf. 49 28 48 48 
E-mail: mail@cfjoo.dk 

Aktivitetshuset Nygård

Her kan du læse om Helsingør Kommunes nye, samlede aktivitets- og samværstilbud til borgere med psykiske lidelser.

Aktivitetshuset Nygård indeholder et tilbud jf. Servicelovens § 104. Du skal visiteres for at kunne bruge tilbuddet.

Målgruppe
Borgere med psykiske lidelser, som ønsker aktivitet i hverdagen.

Indhold
Forskellige aktiviteter, som du som bruger af stedet selv er med til at vælge. Det kan være tekstil, computere, decoupage, stavgang, værksted, gymnastik, løb, styrketræning. Der er desuden en café med mulighed for at købe et varmt måltid mad. Tilbuddets medarbejdere samarbejder med dig om at afsøge muligheder for at du kan deltage i mere ordinære aktivitetstilbud.

Flere oplysninger

Se mere på Aktivitetshuset Nygårds egen hjemmeside

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværtilbud

Kontakt
Aktivitetshuset Nygård
Hellebækvej 61, Nygård
3000 Helsingør
tlf.: 49 28 11 17

Idrætsnettet Helsingør

Fra 1. januar 2015 er Idrætsnettet Helsingør ikke længere en del af Helsingør Kommunes tilbud. Læs om hvordan du kan tage kontakt til dem her.

Målgruppe
Primært voksne borgere over 18 år med psykiske lidelser, men alle borgere er velkomne.

Indhold
Idrætsnettet er en frivilligt drevet idrætsforening, der har egen bestyrelse  og vedtægter. Idrætsnettet organiserer forskellige idrætsaktiviteter, som for eksempel fitness, svømning, fodbold, yoga, mountainbike og socialt prægede arrangementer og deltagelse i stævner. Der lægges vægt på motion, livsglæde og samvær.

Kontingentet udgør pt 150 kr. halvårligt for aktive medlemmer og 75 kr. halvårligt for passive. Idrætsnettet samarbejder med Dansk Arbejder Idrætsforbund. 

Kontakt
Pia Aa. Jensen
Hestens Bakke 34, 3., tv.
3000 Helsingør
Tlf.: 93 98 08 09
mail: piapige1@gmail.com

Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk