Aktivitetshuset Nygård

Samværs- og aktivitetstilbud (dagtilbud) for borgere med psykiske lidelser. Du skal være visiteret for at bruge tilbuddet.

Aktivitetshuset Nygård indeholder et tilbud jf. Servicelovens § 104. En rådgiver fra Visitation og Indsats skal visitere dig til tilbuddet, før du kan bruge det.

Målgruppe
Borgere med psykiske lidelser, som ønsker aktivitet og samvær i hverdagen.

Indhold
Forskellige aktiviteter, som du som bruger af stedet selv er med til at vælge. Tilbuddets medarbejdere samarbejder med dig om at afsøge muligheder for at du kan deltage i mere ordinære aktivitetstilbud.

Flere oplysninger

Se mere på Aktivitetshuset Nygårds egen hjemmeside

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud

Kontakt
Aktivitetshuset Nygård
Hellebækvej 61, Nygård
3000 Helsingør
tlf.: 49 28 11 17

Aktivitetshuset Nygård

Hellebækvej 61, Nygård

3000 Helsingør

tlf.: 49 28 11 17