Værestedet LIV

LIV er et værested med fokus på samvær og aktiviteter jf. Servicelovens § 79. Du behøver ikke være visiteret til at bruge værestedet.

Målgruppe
Borgere med udviklingshandicap.

Indhold
Værestedet LIV er en del af Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) på Vinkeldamsvej i Helsingør. Der er en cafe, og derudover en række aktiviteter, herunder musik, badminton, bordtennis, zumba, fitness, fejring af diverse traditioner og almindelig hygge med film og computerspil.

Læs mere om Værestedet LIV på SPUCs hjemmeside 

Se kvalitetsstandard for væresteder

Kontakt
SPUC
Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør
tlf. 49 28 34 30
E-mail: spuc@helsingor.dk

 

Værestedet LIV

Vinkeldamsvej 10

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 34 30

 

Cafeen:

Tlf.: 41 86 99 72