Andre støttemuligheder efter Serviceloven

Hvis du har en funktionsevnenedsættelse kan du måske have behov for ledsagelse, BPA eller støtte til merudgifter.

Kontakt en rådgiver i Center for Særlig Social Indsats for at få råd og vejledning og eventuelt ansøge om støtte.

Ledsageordning

Læs her om ledsagelse og hvordan du kan ansøge om ledsagerordning efter Servicelovens § 97.

Du kan ansøge om ledsageordning jf. Servicelovens § 97 hvis du har brug for praktisk hjælp til at bevæge dig rundt i samfundet på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Helsingør Kommune har en aftale med Granbohus, som formidler ledsagelse efter § 97. 

Kvalitetsstandard for ledsagelse efter § 97 i Helsingør Kommune

Læs mere og ansøg om ledsageordning på borger.dk

 

 

Specialundervisning for voksne

Læs mere om specialundervisning for voksne, samarbejde med Kommunikationscentret og find link til kvalitetsstandard.

Specialundervisning for voksne er tilbud til borgere, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og derfor har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning. Undervisningen skal give mulighed for at indlære nye strategier og metoder, der skal kompensere for funktionsnedsættelsen.

Helsingør Kommune samarbejder primært med Kommunikationscentret i Hillerød, som tilbyder undervisning til borgere med vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade, synshandicap, hørehandicap, stemmehandicap eller stammehandicap. 

Læs mere om Kommunikationscentret

Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder - herunder for specialundervisning

 

 

Borgerstyret personlig assistance

Læs her kvalitetsstandard og brugerhåndbog om Borgerstyret personlig assistance.

Hvis du er i målgruppen kan du, med BPA-ordningen (Borgerstyret personlig assistance), selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. 

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for BPA

Se brugerhåndbog om Servicelovens § 96

Læs mere på Borger.dk

 

 

Merudgifter (§ 100)

Læs her om ansøgning om tilskud til dækning af merudgifter efter Servicelovens § 100.

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag som konsekvens af dine funktionsnedsættelse. Du kan ansøge elektronisk via borger.dk.

Læs mere og ansøg på borger.dk

 

 

Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk