Andre støttemuligheder efter Serviceloven

Hvis du har en funktionsevnenedsættelse kan du måske have behov for ledsagelse, BPA eller støtte til merudgifter.

Kontakt en rådgiver i Center for Særlig Social Indsats for at få råd og vejledning og eventuelt ansøge om støtte. Ledsagerordning og merudgifter kan du søge om via selvbetjening (links i de grønne bokse).

Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk