Ledsageordning

Læs her om ledsagelse og hvordan du kan ansøge om ledsagerordning efter Servicelovens § 97.

Helsingør Kommune har en aftale med Granbohus, som formidler ledsagelse efter § 97.

Såfremt du bor i botilbud, hvori der indgår ledsagelse efter Servicelovens § 97, så skal denne modregnes i den ledsagelse, du kan få fra Granbohus.

Søg om ledsagelse

Søg om betaling af udgifter til befordring mv. (Ledsageordning)

Se kvalitetsstandard for ledsagelse efter § 97 i Helsingør Kommune.

Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk