Beskyttet beskæftigelse

Her kan du læse om beskyttet beskæftigelse, som du kan søge om, hvis du er tilkendt førtidspension.

Center for Job og Oplevelse
Helsingør har forskellige kommunale beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103, som alle er organiseret under Center for Job og Oplevelse. Du kan kun ansøge om beskyttet beskæftigelse hvis du er tilkendt førtidspension.

Hvad kan du arbejde med?
Du kan blandt andet arbejde inden for følgende områder: 
Tekstil, grafisk, snedkeri, metal, medie, reception, køkken, pedelservice, rengøringsservice, arbejds- og udeliv, grøn have service.

Mere information

Center for Job og Oplevelses hjemmesiDE

Kvalitetsstandard for § 103 beskyttet beskæftigelse

Center for Job og Oplevelse på Tilbudsportalen

Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk