Boliger

Har du en funktionsnedsættelse og behov for en bolig med støtte? Nogle boliger har personale hele døgnet, nogle har kun nogle timer i løbet af dagen.

Kan jeg få en bolig?

For at blive visiteret til en bolig med socialpædagogisk støtte skal du have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og være ude af stand til at bo alene uden støtte.

Helsingør Kommune driver en række forskellige typer boliger og botilbud.

Se liste over boliger med støtte

Hvem skal jeg henvende mig til?

Du kan få råd, vejledning og ansøge om bolig med støtte i Center for Særlig Social Indsats, Visitation og Indsats. Se kontaktinformationer nederst på siden.

§ 110-boformer til hjemløse

Der er særskilte regler for visitation til § 110-boformer (herberger)

Læs mere om § 110-boformer

Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk