Kronborg Kollegiet

Kronborg Kollegiet har 16 boliger til unge med nedsat funktionsevne, som er ved at tage en ungdomsuddannelse.

Målgruppe

Unge med funktionsevnenedsættelser, som er i gang med en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Indhold

Når du bor i en bolig målrettet unge i STU-forløb vil du kunne samarbejde med socialpædagogisk personale om træning og vejledning i at kunne klare dig selvstændigt i dit bolig-, uddannelses-, arbejds- og fritidsliv, inden for rammer som fremmer mest mulig inklusion i det almene samfundsliv.

Boliger

Boligerne er almindelige kollegieværelser på Kronborgkollegiet, men i en særlig afdeling, hvor du og andre unge med særlige behov har mulighed for at indgå i socialpædagogisk vejledning.

Flere oplysninger

Hjemmeside for Center for Job og Oplevelse

 

Kronborg Kollegiet

Rasmus Knudsensvej 31

3000 Helsingør

Tlf. 49 28 48 48