Miljøregulering af virksomheder

Helsingør Kommune er myndighed for regulering af miljøforholdene på virksomheder i kommunen

Helsingør Kommune er myndighed med hensyn til støj fra virksomheder og
energianlæg. For de fleste virksomheder gælder ingen grænser for støj, men hvis kommunen vurderer, at støjen fra en virksomhed er generende, vil vi meddele påbud efter miljøbeskyttelsesloven. I påbuddet vil vi fastsætte Miljøstyrelsens vejledende grænser samt kræve, at ejeren viser, at grænserne er overholdt.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en særlig forskrift om støj fra
midlertidige aktiviteter som fx byggeri. Denne forskrift skal alle, som er
omfattet overholde uden kommunen først meddeler et påbud.

Center for Teknik, Miljø og Klima

Mørdrupvej 15
3060 Espergærde
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: tmk@helsingor.dk