Bygge- og anlægsaffald

Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherren med få undtagelser altid anmelde det affald, som fremkommer.

Bygherren skal anmelde det affald som fremkommer, hvis:

  • Der i alt fremkommer over 1 ton affald
  • Affaldet fra byggearbejdet vedrører mere end 10 m² fra en bygning eller et anlæg
  • Farligt affald og asbest skal altid anmeldes uanset mængde og omfang.

Passer beskrivelsen af affaldet på et af de punkter, skal alle typer affald anmeldes, uanset om det er genanvendeligt, forurenet, deponeringsegnet eller farligt affald.

Både
PCB-affald
asbestaffald og
farligt affald anmeldes på anmeldelsesskemaet for bygge- og anlægsaffald.

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB. Skema for screeningen findes på anmeldelsesblanketten for byggeaffaldet.

Hvis PCB-screeningen giver mistanke om PCB-holdigt affald, skal bygherre foretage en PCB-kortlægning af bygningen


Anmeld bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB

Anmeldelse skal ske via Byg og Miljø, hvor der er et skema, som omfatter alle anmeldelses-pligtige affaldstyper. Har man allerede en byggesag på Byg og Miljø, findes skemaet under denne sag. Skemaet udfyldes og indsendes efter anvisningerne. Affaldet skal anmeldes senest 14 dage før, arbejdet går i gang.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand.

Anmeld affald på Byg og Miljø

Lovgivning

Affaldsbekendtgørelsens kapitel 13

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk