Farligt affald

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde affaldet til kommunen og benytte Norfors ordning for afhentning af affaldet.

Der kan søges om fritagelse for benyttelse af denne ordning ved at sende en ansøgning til kommunen, se nedenfor.

Farligt affald er defineret i affaldsbekendtgørelsens bilag 4.
Håndteringen af farligt affald i Helsingør Kommune er beskrevet i "Regulativ for erhvervsaffald".

Anmeld farligt affald

Her kan du ansøge om fritagelse for benyttelse af den kommunale ordning for farligt affald eller anmelde farligt affald fra din virksomhed.

Ansøg om fritagelse af farligt affald

Bygge- og anlægsaffald

Anmeldelse skal ske via Byg og Miljø, hvor der er et skema, som omfatter alle anmeldelses-pligtige affaldstyper. Man skal bruge NemID for at logge ind på Byg og Miljø. Har man allerede en byggesag på Byg og Miljø, findes skemaet under denne sag. Skemaet udfyldes og indsendes efter anvisningerne. Affaldet skal anmeldes senest 14 dage før, arbejdet går i gang. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand.

Anmeld affald på Byg og Miljø

Lovgivning

Affaldsbekendtgørelsen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk