Landzone, byggelinje og beskyttelseszone

Information om de særlige regler for byggeri i landzone samt om særlige regler for byggelinjer og beskyttelseslinjer.

Der gælder særlige regler for byggeri i landzone

Landzonen er til landbrug. Byggeri, udstykning og arealanvendelser, der ikke har med landbrug at gøre kræver næsten altid landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1). Også selv om Helsingør Kommune er en del af Hovedstadsområdet.

Læs om regler, ansøgning, og om, hvad du især skal tænke på, hvis du skal bygge eller har andre projekter i landzonen.

Særligt om byggelinjer og beskyttelseszoner

Naturbeskyttelsesloven indebærer beskyttelseszoner omkring vores mest fremtrædende og karaktergivende landskabstræk - strande, fortidsminder, søer, åer, skove og kirker. Du skal derfor opnå dispensation fra beskyttelseszone-bestemmelserne for at bygge eller gennemføre andre projekter i disse områder.

Se om din ejendom er omfattet og læs om dispensationsprocessen

 

Bevaringsværdige bygninger

Findes der bevaringsværdigebygninger på din ejendom, skal du være særlig opmærksom.

Du er velkommen til at ringe til os, men du kan også få mere information om fredede og bevaringsværdige bygninger her på siden.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk