Der gælder særlige regler for byggeri i landzone

Landzonen er til landbrug. Byggeri, udstykning og arealanvendelser, der ikke har med landbrug at gøre kræver næsten altid landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1). Også selv om Helsingør Kommune er en del af Hovedstadsområdet.

Læs om regler, ansøgning, og om, hvad du især skal tænke på, hvis du skal bygge eller har andre projekter i landzonen.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk