Særligt om byggelinjer og beskyttelseszoner

Naturbeskyttelsesloven indebærer beskyttelseszoner omkring vores mest fremtrædende og karaktergivende landskabstræk - strande, fortidsminder, søer, åer, skove og kirker. Du skal derfor opnå dispensation fra beskyttelseszone-bestemmelserne for at bygge eller gennemføre andre projekter i disse områder.

Se om din ejendom er omfattet og læs om dispensationsprocessen

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk