Helsingør Kommune øger fokus på erhvervsindsatsen

Dialog, lavere dækningsafgift og masser af virksomhedsbesøg er nogle af de ting, der skal gøre Helsingør Kommune til en erhvervsvenlig kommune i 2015.

Helsingør Kommune vil give erhvervslivet gode vilkår for at drive virksomhed. Det er en forudsætning for at holde fast i vores dygtige virksomheder og trække nye til, og der er en forudsætning for at nå kommunens vision om at få flere familier til at flytte til Helsingør.

I år har vi taget en række initiativer, der skal forbedre vilkårene for virksomhederne. Vi har for eksempel sænket fjernet gebyret på byggesager, og det er lykkedes os af få bragt sagsbehandlingstiden på byggesager ned under gennemsnittet i Nordsjælland. I 2015 sænker vi desuden dækningsafgiften igen.

300 virksomhedsbesøg i 2015

Én ting er at give gode rammevilkår. Noget andet er at sikre virksomhederne en god oplevelse i mødet med kommunen og lægge op til en god dialog om, hvordan vi i fællesskab rykker os i den rigtige retning.

Vi tog det første initiativ i november, hvor vi indkaldte det lokale erhvervsliv til stormøde og debat om, hvordan vi skaber et godt erhvervsklima i kommunen. Det møde følger vi op på i 2015 med en mere direkte dialog med den enkelte virksomhed. I løbet af året vil vores erhvervskonsulenter besøge 300 virksomheder i kommunen for at få at blive klogere på, hvordan Helsingør Kommune kan blive en endnu bedre kommune at drive virksomhed i.

Endelig har vi netop fået produceret en film og er i gang med at sætte det sidste punktum i en brochure, som tilsammen viser kommunen frem fra sin bedste side overfor potentielle nye virksomheder. Både brochure og film får vores nye netværk af erhvervsambassadører med sig som gode argumenter, når de fremover skal sælge kommunen som en god erhvervskommune uden for kommunegrænserne.

Del nyhedsbrevet med dem, du kender

Helsingør Kommune vil gerne vise, at vi i høj grad er en medspiller over for det lokale erhvervsliv. Det gør vi blandt andet med dette nyhedsbrev, der fra 2015 bliver sendt ud fire gange om året. Nyhedsbrevet fortæller om en del af de ting, vi gør, for at gøre livet som lokal virksomhed i Helsingør Kommune lettere.

Jeg håber, at I vil tage godt imod nyhedsbrevet og dele det med venner, kollegaer og forretningsforbindelser både inden for og uden for kommunegrænserne. På den måde er I også med til at gøre noget godt for det lokale erhvervsklima.

God læselyst!

Venlig hilsen
Benedikte Kiær
Borgmester i Helsingør Kommune