Sådan bliver din virksomhed bedre til at sortere erhvervsaffald

Der kan være penge at spare og miljø at skåne ved at sortere erhvervsaffaldet korrekt.

Helsingør kommune har vedtaget en affalds- og ressourceplan, der skal gøre os alle endnu bedre til at sortere vores affald. Den enkelte virksomhed har selv ansvar for at sortere affaldet korrekt, og der er inspiration at hente i denne video fra Miljøstyrelsen:

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald kræver, at alle virksomheder sorterer deres affald. Affaldet skal sorteres efter typen af materiale – for eksempel pap, papir, glas, plast, metal, træ, elektronik m.m. Derudover skal affaldet sorteres efter, om det kan genanvendes, forbrændes eller det skal deponeres.

Få hjælp til genanvendelse
Når affald kan genanvendes, skal det også genanvendes. Helsingør Kommune fører tilsyn med, at lokale virksomheder sorterer affaldet korrekt og skaffer det bort korrekt.

Miljøstyrelsen har samlet en liste over virksomheder, der indsamler genanvendeligt affald. Listen kan du sortere efter kommune og affaldstype. Ring til nogen af dem, du finder på listen, og hør om priser og betingelser. Husk, at kørsel koster penge, så det kan være en fordel at lade den samme indsamler hente flere typer affald. Det vil også være en fordel, hvis I kan dele med naboen.

Penge at spare
Der kan ofte være penge at spare ved at sende affald til genanvendelse i stedet for til forbrænding. Det gælder for eksempel metal, pap og papir, plast, træ. Dels bliver udgiften til det brændbare affald mindre, jo mere I sorterer, og dels koster det mindre – eller I får måske penge for at komme af med det frasorterede, genanvendelige affald.

Har din virksomhed spørgsmål til reglerne om sortering og bortskaffelse af jeres affald er du velkommen til at ringe eller skrive til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand blv@helsingor.dk eller 49 28 28 28