Invitation til workshop for den maritime klynge

Du og din virksomhed inviteres til workshop 28. juni 2016 på Toldkammeret, hvor vi sammen skal få Nordsjællands Maritime Klynge - MCCN til at leve.

Kære Virksomhed

Du og din virksomhed inviteres til workshop, hvor vi sammen skal få Nordsjællands Maritime Klynge - MCCN til at leve.

Styregruppen har igennem den seneste tid, sammen med udvalgte virksomheder fra klyngen, arbejdet på at udforme et idegrundlag for klyngens fremtidige aktiviteter. På den kommende workshop vil dette idegrundlag danne udgangspunkt for en brainstorming og en diskussion af klyngens fokusområder - og målsætning.

Styregruppens forslag til klyngeudvikling ligger indenfor tre spor:

  1. Et tværgående samarbejde og netværk om servicering af nogle af de 32.000 forbipasserende skibe der sejler igennem Øresund årligt, og skibe der ligger ved kaj i Nordsjælland og København.
  2. Et uddannelsesspor der fokuserer på at tiltrække uddannelser og studerende til de maritimt rettede erhverv og uddannelser i Nordsjælland.
  3. Et B2B-Netværk, hvor medlemmer i netværket, i højere grad end nu, kan være underleverandører til hinanden på tværs af Nordsjælland.

Workshoppen finder sted på Toldkammeret i Helsingør tirsdag den 28. juni kl. 15.00-18.00 og vi håber meget på din / virksomhedens deltagelse. 

For at holde styr på deltagerantallet vil Styregruppen bede om, at du registrerer dig på adressen: www.helsingor.dk/maritimklynge

Du er naturligvis meget velkommen til at videresende denne invitation til personer eller virksomheder i dit netværk, som du finder relevante for klyngen. Som generel information har er en liste over virksomheder og styregruppemedlemmer vedhæftet.

På klyngens vegne – vi glæder os til at se jer alle.

Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner, samt Gilleleje, Hundested og Helsingør Havne