Udbud af vask/leje ordning af arbejdsbeklædning til plejesektoren, træning, tandpleje og køkkener

Tilbudsfrist er 25. oktober 2016 kl. 12.00

8 kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland er gået sammen om at udbyde vask/leje ordning af arbejdsbeklædning. Tilbudsfrist er 25. oktober 2016 kl. 12.00

Kontraktperiode Kontrakten forventes at starte den. 1.10.2017 og udløber 30.9.2023

Udbudstype Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Tildelingskriterier Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres her