Erhvervsudvikling

Helsingør Kommune ønsker en flerstrenget erhvervsudvikling baseret på det eksisterende erhvervsliv og nye forretningsområder i relation til kreativitet, kultur og turisme.

I Helsingør Kommune foretages der i disse år en række store kulturinvesteringer, ligesom der er et øget fokus på turismeindsatsen.

Disse investeringer bidrager til den samlede vækst for kommunen. Derfor skal erhvervspolitikken ses i en bredere sammenhæng - som en erhvervs- og vækstpolitik.

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk