Opgravning og flytning af jord

Flytning af jord skal i mange tilfælde meldes til Helsingør Kommune.

Anmeld jordflytningen elektronisk

Se vejledning omkring jordflytning

Regler for flytning af jord

Reglerne er beskrevet i Helsingør Kommunes Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering fra 2013. Se regulativet.

Indtast adresse eller matrikelnummer på den ønskede ejendom.

Analysekrav

Når du anmelder jorden, kan det være nødvendigt at kende jordens forureningsgrad. Her finder du oplysninger om hvor mange prøver, der skal tages af jorden og hvilke stoffer, jorden skal analyseres for.

Regler for anmeldepligt og analysekrav ved flytning af jord

Tidsfrister

Opgravning skal anmeldes senest fire uger, inden den skal foregå (gælder ikke akutte forureninger).

Svarfrister

Center for By, Land og Vand melder tilbage, hvis der mangler oplysninger i det elektroniske skema. Når vi har fået de nødvendige oplysninger, anviser vi et afleveringssted, normalt i løbet af 1-2 dage.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk