Sagsbehandlingstider for erhvervs- og større boligbyggeri

Her på siden kan du se, hvor lang tid kommunen skal bruge for at behandle din sag, regnet fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger.

Professionel rådgivning

Du har som ejer ansvar for, at det projekt, du søger om tilladelse eller godkendelse til, overholder lokalplan, byplanvedtægt, servitutter, byggelov, bygningsreglement og andre bestemmelser i forbindelse med nyt byggeri. Byggeri er en kompliceret proces, og det kan være svært at overskue hvad der skal til, når du søger.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en professionel arkitekt, ingeniør konstruktør eller anden teknisk rådgiver til at hjælpe dig med overblikket og til at få udført bl.a. det rigtige tegningsmateriale.

Sagsbehandlingstider

På erhvervsbyggeri, lejligheder, skoler, plejehjem, børnehaver og lignende er sagsbehandlingstiden normalt op til 10 uger.

Tiderne ovenfor viser, hvor lang tid du skal regne med, at kommunen i gennemsnit er om at behandle din sag, fra den dag vi har alle de nødvendige oplysninger. Sagsbehandlingstiden er afhængig af, om du fra starten har sendt alt det nødvendige materiale til sagens afgørelse med i din anmeldelse eller ansøgning til kommunen.

Når du anmelder en garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger, har kommunen 2 uger til at reagere.

Når du søger dispensation eller tilladelse til at overskride byggeretten, går der ofte længere tid, før du får din afgørelse bl.a. fordi andre myndigheder eller naboer, måske skal have mulighed for at udtale sig.

Vi har som mål, at 70% af alle henvendelser skal være afgjort indenfor 4 uger, fra vi har alle de nødvendige oplysninger.

I 2014 afgjorde vi 63% af alle henvendelser indenfor 4 uger.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk