Salg af Uffesvej 8, 3000 Helsingør

Grunden ligger på Uffesvej 8, 3000 Helsingør. Arealet er 1.732 m2.

Grunden er udlejet til en fond, som har opført en bygning på grunden. Bygningen er på 248 m2 og anvendes til daginstitution.

Der foreligger en uopsigelig tidsbegrænset lejekontrakt om grunden, som ophører den 1. november 2034. Køber overtager lejekontrakten ved køb af grunden. Lejeindtægten er årligt 30.341 kr., og lejen reguleres næste gang i 2020.

Der er ikke lokalplan for området. Grunden er omfattet af kommuneplan 1.B.21 Holger Danskes Vej / Ørebakken, og området må anvendes til helårsboliger. Desuden kan området anvendes til offentlige formål samt mindre butikker. Ny bebyggelse skal opføres under hensyn til områdets bebyggelseskarakter, som hovedsagelig består af ældre villaer og nyere fritliggende parcelhuse. Bebyggelsesprocenten er 30 %. 

Grunden udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme.

  • Grunden sælges til højestbydende og udbydes med en vejledende udbudspris på 1.125.000 kr. kontant.

  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.

  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende udbudspris.

  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne købstilbud eller forkaste dem alle.

  • Købstilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”Uffesvej 8” på Rådhuset senest den 4. november 2016, kl. 12.

  • Købstilbud afgives på den af Place2live udfærdigede købsaftale.

Matrikelkort

Rekvirering af salgsmaterialet rettes til Place2live, sagsnr. 19-2567, tlf. 49 21 22 23.