Erhvervsgrund til salg - Bybjergvej 24, Espergærde

Erhvervsgrunden er beliggende på Bybjergvej 24, 3060 Espergærde. Arealet er 2.500 m².

Erhvervsgrunden er omfattet af lokalplan 3.1 og må benyttes til erhvervsformål såsom industri- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. For lokalplanområdet gælder, at bygningernes rumfang ikke må overstige 3 m³ pr. m² grundareal, og det bebyggede areal ikke overstiger 1/3 af grundarealet.

Grunden udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  • Erhvervsgrunden sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 225 kr. kontant inkl. moms pr. m².
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og med angivelse af grundens adresse på Rådhuset senest den 2. februar 2017, kl. 12.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

Se matrikelkort Bybjergvej 24

Kontaktoplysninger

Rekvirer tilbudsblanket og salgsprospekt hos Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99, mph12@helsingor.dk.

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk