Erhvervsgrund til salg - Engholmvej 4, Saunte by, 3100 Hornbæk

Erhvervsgrunden er på 3.606 m² og er beliggende på Engholmvej 4, 3100 Hornbæk.

Erhvervsgrunden er omfattet af lokalplan 5.13 og må benyttes til erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. For lokalplansområdet gælder, at bygningernes rumfang ikke må overstige 2 m³ pr. m² grundareal, og det bebyggede areal ikke overstiger 1/3 af grundarealet.

Grunden udbydes til salg i henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  • Erhvervsgrunden sælges til højestbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 300 kr. kontant inkl. moms pr. m².
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og med angivelse af grundens adresse på Rådhuset senest den 2. marts 2017, kl. 12.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

Rekvirer tilbudsblanket og salgsprospekt hos Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk.

 Se matrikelkort Engholmvej 4