Gravetilladelser

Ved ethvert indgreb i belægningen/overfladen på et offentligt areal kræves det, at der forinden er indhentet gravetilladelse hos kommunen.

Private fællesveje hører i denne forbindelse også ind under offentligt areal.

Søg tilladelse til at grave

Søg om gravetilladelse og foretag færdigmelding af gravetilladelser i Helsingør Kommune via linket nedenfor.

Søg om og færdigmeld gravetilladelse

Yderligere oplysninger om gravetilladelser kan fås ved henvendelse til Park & Vej.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk