Stadepladser på Axeltorv

Axeltorv er centralt beliggende i Helsingør. Læs om reglerne for leje stadeplads.

Torvehandel:

På torvet kan der handles med fødevarer, blomster/planter, håndværk/husflid, brugskunst m.m.

Torvedagene er:

 • Onsdag 08.00-14.00
 • Fredag 11.00-17.00
 • Lørdag 08.00-14.00

Søg om stadeplads

 Priser på stadepladser 2017:

 • Afgift pr. år pr. stadeplads kr. 1.783,00
 • Afgift pr. dag pr. stadeplads kr. 103,00
 • Bærfrugtstade pr. måned kr. 709,00
 • Juletræsstade i december måned kr. 709,00

Her finder du vedtægter for Axeltorv og Kampergade

Reglerne på og omkring Axeltorv m.m.

Arrangementer på Axeltorv

Axeltorv kan benyttes til diverse aktiviteter såsom mødevirksomhed, optræden, demonstrationer, udstillinger, kulturelle arrangementer m.m.

Hvis du ønsker at benytte et areal på torvet til et arrangement, kræver det en tilladelse. Ansøgningen skal være modtaget senest 14 dage inden arrangementets afholdelse.

ansøgning om arrangement afholdelse

Regler m.m.

Byrådet har besluttet dette:

 • at Torvegade omdannes til gågade i sommerperioden (1. april – 31. oktober)
 • at følgende arealer friholdes for inventar, torvehandel og lignende -  indenfor en afstand af 4 meter fra kanten af Erik af Pommern monumentet.
 • - ganglinjen, der på tværs af torvet (nordvest-sydøst) forbinder Kampergade/Torvegade og Sudergade/Bjergegade.
 • at stadepladser til torvehandel fastholdes i torvets sydøstlige hjørne med en opdeling, der sikrer at staderne som udgangspunkt ligger side om side i en lille garnison og danner små handelssmøger/-gader.
 • at der fra 2013 på selve Axeltorv udbydes i alt ca. 500 m² til leje til udeservering, fordelt på fem lejemål, hvoraf fire rummer mulighed for opstilling af pavillon.
 • at der derudover på den nordvestligste del af torvehandlerarealet (max 75 m²) kan indgås aftale om udeservering på dage, hvor der ikke er torvedag.
 • at tildeling af arealer sker efter model, hvor de caféer/restauranter, der har facade umiddelbart til torvet i tilknytning til en af de udlagte zoner på et areal kan byde. Derudover har hidtidige udeserveringslejere, der har eget personale- og kundetoilet mulighed for at byde på de nærmest liggende arealer, selv om de ikke har facade direkte til torvet.
 • at fire af udeserveringsarealerne på Axeltorv rummer mulighed for etablering af en pavillon. Pavillonerne skal have ensartet design og opstilles og betales af lejeren. På de lejede arealer kan der opstilles stole, borde, parasoller mv. efter nogle overordnede retningslinjer.

Her finder du plantegning over Axeltorv

Derudover besluttede Byrådet, at det i nye lejeaftaler for udeservering på Axeltorv fastlægges, at kommunen med fast varsel op til fem gange pr. sæson kan disponere over de udlejede arealer til større offentlige arrangementer.

Der muliggøres udvidet udeservering på gadearealerne langs facaderne i Bjergegade, Kampergade og Torvegade.

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk