Stilladser, containere m.m.

Der er på offentligt vejareal, fortov eller cykelsti mulighed for anbringelse af genstande, herunder stilladser og containere, byggematerialer m.v.

Ansøgning/tilladelse

Der skal sendes en udførlig beskrivelse af, hvad der ønskes placeret og hvor. Ansøgningen skal være modtaget en uge, inden anbringelsen ønskes foretaget.

Indhentes der ikke tilladelse hos Parkeringsservice, kan der gives bøde for ulovlig råden over vejareal, eller i særlige tilfælde kan genstandene fjernes for ejers regning.

Ansøg om anbringelse af container mv. på veje

Ejeren har selv ansvaret

Vær opmærksom på, at det er ejeren af genstandene, der skal ansøge om tilladelse til anbringelse, og ikke en eventuel lejer.

Ejeren har altid selv ansvaret for rigtig placering, afspærring/afmærkning og eventuelle skader frembragt af genstande anbragt på vejareal.

Afspærring/afmærkning af det anbragte skal foretages med godkendt skiltning.

Parkeringsservice

Mørdrupvej 15
3060 Espergærde
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk