Udendørsservering

I Helsingør Kommune er det generelt gratis at benytte offentligt vejareal til udendørsservering foran den enkelte virksomheds facade, jf. gældende regler.

Gademanual

Helsingør Kommune har udarbejdet forslag til en ny Gademanual, som forventes at træde i kraft inden sommeren 2017. Gademanualen er en opsamling og opdatering af Helsingør Kommunes hidtidige regulativer for råden over offentlige vejarealer. Indtil godkendelse af Gademanualen foreligger, er det reglerne i det nuværende "Regulativ for offentlige vejarealer", som er gældende.

Her kan du læse helsingør kommunes gademanual

Den generelle tilladelse

Der gælder en generel tilladelse til, at bruge arealet foran egen virksomheds facade. Dette er gratis. Vær opmærksom på, at alle retningslinjer i Gademanualen til enhver tid skal overholdes. Du er som indehaver selv ansvarlig for, at kende øvrige regler samt indhente øvrige tilladelser.

Øvrige tilladelser

Hvis du ønsker at benytte vejarealer, der ikke er omfattet af den generelle tilladelse, skal du ansøge Helsingør Kommune om dette. Der skal betales afgift for udendørsservering, der ikke er omfattet af den generelle tilladelse.

Regulativ for udendørsservering på offentlige arealer i helsingør kommune

Priserne for år 2017 er:

  • Sommerhalvåret kr. 819,00 pr. m2.
  • Vinterhalvåret kr. 273,00 pr. m2.
  • Afgiften for udeservering inde på Axeltorv er fastsat ved udbud.

Ansøgning om udendørsservering - sommer

Ansøgning om udendørsservering - vinter

Følgende skal vedlægges ansøgningen:

  • Situationsplan der viser beliggenhed og ønskede arealstørrelse.

Hvis etableringen af udendørsservering skønnes at give anledning til færdselsmæssige problemer, forelægges ansøgningen til godkendelse hos Nordsjællands Politi. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for By, Land og Vand, Parkeringsservice.

 

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk