Udendørsservering

I Helsingør Kommune kan der søges om brugen af offentlig vejareal til udendørsservering både sommer og vinter.

Søg om udendørsservering

Du kan ansøge om tilladelse til udendørsservering ved at udfylde og sende et af nedenstående skemaer:

Ansøgning om udeservering - sommer 

Ansøgning om udeservering - vinter

Følgende skal medsendes ansøgningsskema:

  • Situationsplan der viser arealstørrelse samt antal og placering af borde, stole, parasoller, afgrænsninger, affaldsbeholdere m.m.
  • Beskrivelse af inventarets udseende og farver, gerne vedlagt fotos.
  • Kopi af tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
  • Hvis etableringen af en udendørsservering skønnes at give anledning til færdselsmæssige problemer, forelægges ansøgningen til godkendelse hos Nordsjællands Politi.

Tilladelse til udendørsservering udstedes i henhold til:

Regulativ for udendørsservering på offentlige arealer i Helsingør Kommune

Afgiften for udendørsservering fastsættes af Helsingør Byråd.

Priserne for år 2017 er:

  • Sommerhalvåret kr. 819,00 pr. m2.
  • Vinterhalvåret kr. 273,00 pr. m2.
  • Afgiften for udeservering inde på Axeltorv fastsættes ved udbud.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Center for By, Land og vand, Parkeringsservice.

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk