Udstillingsarealer

I Helsingør Kommune er det gratis at benytte udstillingsarealet ud for egen forretnings facade jf. gældende regler.

Gademanual

Helsingør Kommune har udarbejdet forslag til en ny Gademanual, som forventes at træde i kraft inden sommeren 2017. Gademanualen er en opsamling og opdatering af Helsingør Kommunes hidtidige regulativer for råden over offentlige vejarealer. Indtil godkendelse af Gademanualen foreligger, er det reglerne i det nuværende "Regulativ for gågaderne i Helsingør" som er gældende.

Her kan du læse om helsingør Kommunes gademanual

Den generelle tilladelse

Der gælder en generel tilladelse til at bruge arealet foran din forretnings facade. Hvor langt arealet kan strække sig fra facaden og ud imod vejarealet, afhænger af vejens status og udformning.

Helsingør Kommunes vejarealer skal tilgodese mange formål og mange forskellige funktioner. Det er derfor vigtigt, at du som forretningsdrivende respekterer og ikke overskrider de angivne udstillingsarealer af hensyn til brandveje, trafiksikkerhed og anden tilgængelighed.

Øvrige tilladelser

Hvis du ønsker at benytte vejarealer, der ikke er omfattet af den generelle tilladelse, skal du ansøge Helsingør Kommune om dette.

Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Helsingør by
 

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk