Arbejdsklausuler

Der anvendes arbejdsklausuler i alle bygge- og anlæg- samt tjenesteydelseskontrakter. Derved konkurrerer alle leverandører på lige vilkår.

Der føres stikprøvevis kontrol med, at arbejdsklausulerne overholdes.

For at læse Helsingør Kommunes arbejdsklausul, klik på nedenstående link og dokumentet vil blive åbnet i pdf

Arbejdsklausuler

Vejledning til arbejdsklausuler