Regler

Her finder du nogle af de vigtigste regler på udbudsområdet

Udbudsloven

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren