Udbud af hobby og beskæftigelsesmaterialer

På vegne af 40 kommuner i Indkøbsfællesskaberne; Fællesindkøb Fyn (forkortes FIF), Fællesudbud Sjælland (forkortes FUS), Indkøbsfællesskab Nordsjælland (forkortes IN), og Vestegens indkøbsforum (forkortes VIF), udbyder FIF hobby og beskæftigelsesmaterialer.

Indkøbsfællesskabet SPAR5 tilgår udbuddet som en option til nærværende udbud, udbyder FIF hobby og beskæftigelsesmaterialer.

Kontraktperiode
Kontrakten forventes at starte den 01.02.2017 - 31.01.2021.

Udbudstype
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang
Nærværende udbud er ikke opdelt i delaftaler. Det samlede forbrug i aftalens løbetid forventes at udgøre ca. 80 mio. kroner ekskl. moms.

Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tildelingskriterier
Tildeling af rammeaftale vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af
"det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Tilbudsfrist
24. oktober 2016 kl. 12.00

Udbudsmateriale
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: https://dk.mercell.com/m/mss/Tender.aspx?id=61337463  

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet  "Jeg ønsker adgang".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.