A. P. Møller-millioner sender Helsingør forrest i innovationskapløb

En donation på 11,8 millioner kroner fra A. P. Møller Fonden får nu Helsingør Kommune til at skyde et treårigt udviklingsprojekt for skoleområdet i gang.

Med donationen fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan Helsingør Kommune nu sætte gang i det måske største udviklingsprojekt inden for at styrke elevernes faglige færdigheder og bruge innovative processer i folkeskolens historie. Projektet involverer alle 8.000 personer på kommunens skoleområde, fra børnehaveklasse til byråd, og konkretiserer folkeskolereformens hensigt om at integrere innovation på i og på tværs af alle fag.

Projektet hedder "Kompetenceløft af hele Helsingørs skoleområde", og partnerne er udover Helsingør Kommune non-profit organisationen INDEX: Design to Improfe Life® og professionshøjskolen Metropol, der sammen med kommunen i løbet af de tre år fordobler fondens donation. Projektet bygger på 'Design to Improve Life Education', som er en innovativ undervisningsmetode, der er blevet testet på flere end 10.000 elever og 1.000 lærere i Danmark og Sverige, og fortsat bruges med succes på de skoler, som har deltaget. Metoderne tager udgangspunkt i designprocesser og globale udfordringer som f.eks. madspild og klimaforandringer.

Gevinst for hele skoleområdet – også i fremtiden

Undervejs i det treårige udviklingsforløb får alle lærere, pædagoger og andre faggrupper kompetencer til at lede strukturerede, inkluderende og kreative arbejdsprocesser på tværs af fag og aktiviteter. Derudover opkvalificeres alle lærere til at undervise i deres undervisningsfag, og lederne får endnu bedre redskaber til at lede lærere og pædagoger. For alt personale vil det betyde større faglighed og mere arbejdsglæde, og for eleverne betyder det større trivsel og læring, når de samarbejder om at forstå nogle af de udfordringer, de møder til daglig, og derefter designer løsninger på dem.

- Flere skoler i Helsingør Kommune har allerede testet konceptet Design to Improve Life Education, og både lærere og elever har været meget begejstrede for den nye metode. Med donationen fra A.P. Møller Fonden kan vi nu brede det ud, så alle klasser kan lære at skabe brugbare, bæredygtige løsninger på udfordringerne uden for klasseværelset, og vi kan endelig løfte hele skoleområdet og udnytte de muligheder, som folkeskolereformen lægger op til, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Selve projektet løber over tre år, og derefter vil undervisningsmetoden være en integreret del af skoleområdet i Helsingør Kommune, hvor alle på skoleområdet bygger videre på de erfaringer og den viden, de får undervejs.

- Hvis Danmark skal klare sig i fremtiden, er et højt fagligt niveau og bæredygtig innovation en nødvendighed. Derfor er det opløftende, at Helsingør Kommune nu har taget ansvaret for at uddanne et helt skoleområde med alle ansatte og en helt generation af skoleelever i lige netop det. Fremtidens arbejdsstyrke har ikke brug for at kunne lave askebægre og tekopper, men hellere vindmøller og intelligente kloakker, siger Jens Wittrup Willumsen, bestyrelsesformand for INDEX: Design to Improve Life®.

Struktureret kreativitet i fire trin er nøglen til innovation
Design to Improve Life Education er en praktisk og løsningsorienteret undervisningsmetode, hvor alle deltagere bliver udfordret på kreativiteten ved at følge en struktureret proces i fire trin. Samtidig lægges der lige så stor vægt på forståelsen af problemstillingen som på udformningen af en løsning.

- Målet med innovative undervisningsprocesser i skoledagen er at uddanne en hel gruppe borgere til at tage aktivt del i problemløsning på lokalt niveau. Det kan være løsninger på klimaudfordringer, madspild eller ældrepleje. Og vel at mærke på en måde, hvor udvikingen i at bruge innovative processer dels er et anliggende for hele organisationen, inklusiv ledelsen, dels er noget, som foregår i og gennem fagene i skolen. Der er derfor ikke tale om en isoleret indsats for kun lærere og elever, men en samlet og fælles bestræbelse på at løfte faglighed og innovation i Helsingør generelt. Dét er nyskabende og perspektivrigt, siger Stefan Hermann, rektor på Professionshøjskolen Metropol.

Helsingør-klasser i Danmarksudfordringen
I sammenhæng med Design to Improve Life Education-forløbet har flere klasser fra Helsingør Kommune deltaget i "Danmarksudfordringen', hvor dygtige elever fra hele landet konkurrerer om at designe bæredygtige løsninger på samfundsproblemer. Blandt andet har en 1.g-klasse fra Helsingør Gymnasium designet Vappen, en app til at varsle oversvømmelser, mens en 3. klasse fra Helsingør Skole, afd. Marienlyst har designet rottefælder og rensningsanlæg. Klik på linksene ovenover for at se deres projekter.