Helsingør giver flere timer til uddannede pædagoger

Helsingør Kommune har besluttet at øge andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne

Ny forskning viser, at det har stor betydning, at børn i daginstitutioner passes af uddannede pædagoger. Det er baggrunden for, at Helsingør Kommune opruster på pædagogsiden og fra 2015 øger andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne fra et gennemsnit på 55 til 70 procent af den samlede personalegruppe.

- Kvaliteten af daginstitutionerne spiller en helt afgørende rolle for, hvordan børnene klarer sig senere i livet. Her skal vi sætte ind for at give alle børn lige muligheder uanset baggrund, siger Christian Holm Donatzky, som er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune.

Uddannet personale skaber læringsmiljøer

Forskningen, som er samlet i SFI-rapporten 'Daginstitutionens betydning for børns udvikling' viser, at uddannet personale er bedre end ikke-uddannet til at skabe læringsmiljøer, hvori børn kan udvikle sig, både socialt og kognitivt.

- Jeg synes, det er glimrende, at kommunen sætter flere penge af til det pædagogiske arbejde, siger Henrik Groth Nielsen, leder af Børnehuset Søbæk i Helsingør Kommune.

Han peger på, at flere pædagogtimer vil betyde, at der er fagligt uddannet personale til stede i mere af børnehusets åbningstid. Samtidig vil der være mere tid til pædagogiske observationer - og dermed kan daginstitutionen sætte hurtigere og bedre ind med hjælp til børn med særlige behov.
Ifølge SFI's forskningsrapport bruger den ledende pædagog i en børnegruppe, hvor personalet har en relevant uddannelse, relativt mere tid sammen med børnene. Samtidig udviser børnene i en sådan børnegruppe bedre samarbejdsevner og udholdenhed ved opgaveløsninger og er sjældnere inaktive. Og endelig klarer børnene den personlige skoleparathedstest bedre.

- Vi ønsker at sikre de bedst mulige rammer for et godt børneliv i Helsingør Kommune. Velfungerende daginstitutioner med fagligt personale og nok voksne er med til at give børnene en tryg tid i institutionerne, øve sociale kompetencer og give dem en bedre læring, hvilket er vigtigt for at få en succesfuld skolestart, siger borgmester Benedikte Kiær.

I alt har kommunen afsat 3,3 millioner kroner årligt i budgetperioden til at øge andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne.