Bande-handleplan: Styrket indsats over for unge der er tiltrukket af bandemiljøet

Nyt tilbud til børn og unge i Vapnagård skal sætte en stopper for stigende uro og utryghed i boligområdet. Tetriz, der har haft succes med indsatsen i Nøjsomhed, får ansvar for opgaven på Vapnagård.

En gruppe af børn og unge i Vapnagårdområdet har det seneste år skabt uro og utryghed med deres adfærd i boligområdet. Mange identificerer sig med - og er åbenlyst i søgelyset for rekruttering til bandemiljøet.

Det er baggrunden for, at administrationen i Helsingør Kommune nu foreslår Børne- og Uddannelsesudvalget at flytte ansvaret for den målrettede indsats i over for gruppen.

Målet er, at den særlige socialpædagogiske opgave fremover skal varetages af en ny afdeling af klubtilbuddet Tetriz, der har haft succes med indsatsen på Nøjsomhed. Tetriz overtager dermed ansvaret fra Villa Fem.

Forslaget er en del af den nye bande-handleplan, hvor kommune, politi og Boliggården bl.a. samarbejder om at skabe tryghed i boligområderne samt en endnu mere målrettet og tidlig indsats over for børn og unge, der er tiltrukket bandemiljøet.

"De skal sættes i gang med noget fornuftigt"

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Christian Donatzky konstaterer, at til trods for et meget tæt samarbejde mellem Villa Fem, SSPK, politiets særlige enhed (ETB) og Boliggården, er det ikke lykkes at stoppe de unges adfærd:

- Det er helt afgørende, at der nu meget hurtigt sættes ind med et anderledes socialpædagogisk tiltag. Der skal arbejdes meget målrettet med den her gruppe af børn og unge, der skaber uro og utryghed i Vapnagård. De skal sættes i gang med noget fornuftigt, noget der giver mening for dem og får sat en stopper for balladen – og det kræver altså et helt andet tilbud, end det vi er i stand til at levere i dag. Det er vigtigt, at arbejdet kommer i gang med det samme.

Den nye afdeling af Tetriz skal have aftenåbent (dog ikke de aftner Villa Fems fritidsklub har åbent) og åbent om søndagen. Afdelingen startes trinvis op fra 1. september 2015, og der vil være en løbende opstart med ansættelse af personale og justering af åbningstider.

Politiets særlige enhed (ETB) og Boliggården bakker op om denne model, og arbejdet vil blive koordineret i tæt samarbejde med Boliggårdens boligsociale medarbejdere i Vapnagård.

Helsingør Kommunes Børne- og Uddannelses tager endelig stilling til forslaget om at flytte den socialpædagogiske indsats på et møde mandag den 17. august.

Læs hele forslaget i den politiske dagsorden