Budgettet for 2016 - 19 er vedtaget

Byrådet har vedtaget budgettet for Helsingør Kommune 2016 - 19. Budgettet fokuserer på en række områder, der udfordrer økonomien – blandt andet sundhed og beskæftigelsesområdet.

Mandag aften vedtog byrådet budgettet for 2016-19, og de mange forskellige initiativer skal nu føres ud i livet. I budgetaftalen er der blandt andet fokus på nogle af de områder, der særligt udfordrer kommunens økonomi.

Det handler blandt andet om sundhedsområdet, der er presset af flere genindlæggelser på baggrund af sygehusenes store reduktion i liggetid og antallet af sengepladser. I budgetaftalen er man blevet enige om at opgradere med lægefaglig kompetence i kommunen, der er sat flere penge af til genoptræning, og der tages fat på arbejdet med et nyt sundhedshus med flere modtagepladser og sundhedsfaglige medarbejdere.

Også beskæftigelsesområdet udfordrer økonomien. Her er der enighed om, at flere skal enten i arbejde eller i gang med en uddannelse. Der er blandt andet fokus på indsatsen over for de mange nye flygtninge og på at bedre det uddannelsesmæssige efterslæb, man oplever i Helsingør Kommune.

Investeringer i forebyggelse


Et andet område, der har været fokus på i aftalen, er behovet for at investere i en tryg og indbydende kommune og at forebygge, at kommunens borgere ender i social udsathed. Partierne bag budgetaftalen er her enige om blandt andet at investere i en mere opsøgende indsats, i en rusmiddelhandlingsplan og i bedre hjælp til udsatte familier og hjemløse. Der er fokus både på bandeproblematikker, misbrug og mistrivsel. 

Endvidere har budgetforligsparterne fokus på en fortsat og driftig kultursatsning, som et element i at skabe vækst og udvikling i Helsingør Kommune.

Med budgetaftalen er det lykkes at finde omkring 70 mio. kr. årligt frem til 2019.