DGI bevæger børn i Helsingør

Helsingør Kommune er i spidsen, når det gælder børns mulighed for at udvikle sig gennem bevægelse.

Inden udgangen af 2016 vil alle både selvejende og offentlige daginstitutioner i Helsingør Kommune have fokus på idræt, leg og bevægelse og være DGI- certificerede.

Dette betyder, at der gøres en særlig indsats for at skabe rum og rammer for at få de små borgere i kommunen i bevægelse.

Helsingør Kommune har valgt at finansiere, at alle offentlige og selvejende daginstitutioner i kommunen bliver DGI certificerede. Dette kommer til at betyde, at alle børnefamilier i Helsingør Kommune nu kan aflevere deres børn til en dag fyldt med fysisk leg og bevægelse, som både udfordrer kroppen og skaber glæde hos børnene.

Børnene bliver både klogere på sig selv ved at afprøve grænser og udvikler sig til at være en del af et engagerende fællesskab, gennem motiverende leg og bevægelse.

- Bevægelse bliver hermed ikke kun en integreret del af børnenes hverdag, men alle, som er i daglig kontakt med barnet, inviteres til at være aktive medspillere og dermed medvidende om bevægelse og leg. Derved optræder de ikke blot som beskuere, men som engagerede i leg og bevægelse, siger Anette Bundgaard, konsulent på børn- og ungeområdet i DGI Nordsjælland.

Bevægelse sikrer engagerede og glade børn

Christian Holm Donatzky, som er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, siger:

- Det er vigtigt for mig, at alle vores børn, uanset social baggrund, opdager, at det er sjovt og giver velvære at bevæge sig.

På baggrund af et stigende antal overvægtige børn i kommunen uddyber Christian Holm Donatzky:

- I Helsingør Kommune vil vi gerne hjælpe overvægtige børn til bedre trivsel, og derfor har det stor betydning, at vi tænker motion og bevægelse ind som en integreret del af alle børns hverdag i daginstitutionerne.

Børn skal forblive aktive livet igennem

Det pædagogiske personale i kommunens daginstitutioner kommer på et kursusforløb, hvor de bliver klædt på til at give "deres" børn så gode oplevelser med idræt, leg og bevægelse, at de yngste borgere får lyst til at forblive aktive hele livet.

Helsingør Kommunes borgmester, Benedikte Kiær, siger:

- Vi ønsker at sikre de bedst mulige rammer for et godt børneliv i Helsingør Kommune. Det har vi bl.a. gjort ved at sætte ekstra penge af til at styrke leg og læring i vores daginstitutioner. Og her kommer DGI-certificeringerne ind i billedet, for vi ved, at motion og bevægelse er vigtigt for velvære og læring.

Vi kan ikke komme i gang tidligt nok

Nogle daginstitutioner er allerede i fuld gang med certificeringen, men det officielle startskud sker mandag den 7. september, når Benedikte Kiær mødes med Jens Bertram, formand for kommunens Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalg, Christian Holm Donatzky, formand for kommunens Børne- og Udddannelsesudvalg, og Per Frost Henriksen, som er formand for DGI Nordsjælland. Her underskriver borgmesteren certificeringsaftalen med DGI.

- DGI-certificeringerne er en væsentlig del af vores målsætning om at skabe mere social lighed i sundheden. Det er et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning, at børnene i alle vores daginstitutioner får lige muligheder for at bevæge sig. Når det gælder om en sund livsstil, kan vi ikke komme i gang tidligt nok, udtaler, Jens Bertram, formand for Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget.

 Se film om hverdagen i en bevægelsesinstitution: