Dokumentation om bopæl i Helsingør Kommune

Alle landets kommuner skal vide, hvor deres borgere opholder sig og det er en kommunal forpligtelse, at borgerne er registeret på korrekt adresse.

Som borger har man pligt til at medvirke med oplysninger til  kommunen om, hvor man har taget ophold/adresse. Kommunerne skal ligeledes sikre, at der kun udbetale sociale ydelser til kommunens egne borgere.

Hvad er praksis i Helsingør Kommune

 I Helsingør Kommune er der løbende ml. 20 -30 borgere, hvor Helsingør Kommune ikke ved, hvor de bor. Det er ikke en statisk gruppe, idet langt de fleste borgere får en fast adresse inden for tre måneder. Disse 20 -30 borgere skal én gang pr. måned dokumentere hvor de har opholdt sig den forgangne måned. Både så Helsingør Kommune får dokumentation for, hvor borgeren reelt opholder sig i Helsingør Kommune, men også så Helsingør Kommune kan sikre, at der udbetales retmæssige ydelser.

Dokumentation 

Med dokumentationen skal borgeren oplyse kommunen om sin tilknytning til kommunen og ophold. Borgeren afleverer en bopælserklæring, hvor borgeren skriver, hvor denne har opholdt sig. Nogle borgere opholder sig permanent det samme sted. Her går Helsingør Kommune ind og rådgiver borgeren om, at der skal ske en decideret adressetilknytning. Det kan få økonomiske konsekvenser for både borgeren på ”ukendt adresse” og den ven, kæreste, udlejer, familiemedlem borgeren bor hos.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt borgeren har en reel tilknytning til Helsingør Kommune, så beder Helsingør Kommune om yderligere dokumentation. Her vælger borgeren som ofte at fremvise en bankudskrift, der påviser, at borgeren har foretaget stort set alle sine indkøb i Helsingør Kommune. Der har været situationer, hvor borgeren har hævet alle sine penge d. 1 i måneden og så har fremvist sine bonner. Helsingør Kommune er interesseret i forbrugsmønsteret (tilknytning til kommunen), og ikke hvad der er købt.

De borgere der i forvejen er tilknyttet Helsingør Kommunes medarbejdere – bor og opholder sig på herberg eller er i kontakt med gadeteamet, er naturligvis fritaget for at fremmøde på Borgerservice.

 

Læs mere om CPR-loven

Læs mere om Retssikkerhedsloven

Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk