Flygtninge var en stor hjælp til sommerens Kronborg Cup

Frivillignet for flygtninge spillede en aktiv rolle i sommerens Kronborg Cup og leverede vigtige frivillige hænder. Andre foreninger kan også nyde godt af flygtningene.

Når 377 foldboldhold skal spille turnering, og når 1200 fodboldspillere og forældre skal overnatte, så kræver det rigtig mange frivillige hænder. Et godt samarbejde mellem Frivillignet for flygtninge og Kronborg Cup resulterede i, at over ti flygtninge stillede op som frivillige. De frivillige var flygtninge, der har fået opholdstilladelse, og er blevet boligplacerede i Helsingør Kommune.

- Flygtningene var en stor hjælp under afviklingen af Kronborg Cup. Jeg tror ikke selv, vi havde tænkt på at kontakte flygtningecenteret, hvis ikke Frivillignet for flygtninge havde fortalt os om muligheden. De frivillige flygtninge indgik ligesom alle vores andre frivillige i de mange forskellige opgaver med at holde banerne rene, overnatning, og tilbedring af mad. Flygtningene ville helst have, at vi snakke dansk sammen, så sprogudfordringer oplevede vi  kun meget lidt af, siger Frederik Hertz, der er med i styregruppen for Kronborg Cup.

Hvordan kan foreningerne hjælpe med at tage imod flygtninge?

Helsingør Kommune tager imod flygtninge fra verdens brændpunkter ligesom landets øvrige kommuner. Flygtninge har brug for et nyt netværk for falde til i lokalsamfundet og foreningslivet spiller her en vigtig rolle.  Der er brug for foreninger, der kan være med til at tage imod de nye borgere.

Derfor inviterer Helsingør Kommune nu alle de forskellige lokale aktører inden for foreningslivet til et idémarked. Formålet med mødet er at høre foreningernes ideer og forslag til, hvordan både foreningen og flygtningene får mest mulig gavn af hinanden.

Idemarked - Tid og sted

Tirsdag den 29. september kl 17.00-20.00 i Kulturværftet (lille scene)

Der serveres en sandwich undervejs

Tilmelding – www.helsingor.dk/idemarked senest den 20. september 2015

Program for dagen

  • Velkomst ved borgmester Benedikte Kiær
  • Mit møde med Danmark – blandt andet med Tawfik Jelal Tawfik, formand for Integrationsrådet
  • Udveksling af idéer fra foreninger og frivillige