Forlig om Helsingør Kommunes budget for 2016 - 2019

Fem partier har indgået forlig om kommunens budget for de kommende år.

I centrum for forhandlingerne var blandt andet de store anlægsprojekter, kommunen står overfor samt temaer som sundhed, beskæftigelse, tryghed og forebyggelse. Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik torsdag forlig om Helsingør Kommunes budget 2016 og overslagsårene 2017- 2019.

Udgangspunktet for årets budgetforhandlinger var klart tegnet op forud for forhandlingerne. Kommunens direktion havde anbefalet byrådet at finde 70 mio. kroner årligt i effektiviseringer og besparelser – blandt andet på baggrund af et stærkt udefrakommende økonomisk pres.

Omvendt var der også positive meldinger at forhandle på baggrund af. Helsingør Kommunes skattegrundlag er stigende, hvilket blandt andet skyldes, at vi bliver flere borgere i kommunen. Tilsvarende er der i disse år vækst hos Helsingør Kommunes virksomheder. Ikke mindst de turismeorienterede erhverv oplever vækst – fx er antallet af overnatninger i Helsingør Kommune steget med 15 pct. siden 2011.

Aftaleteksten beskriver de mange initiativer, parterne er enige om forliget om kommunens budget 2016-19. 

LÆS AFTALETEKSTEN HER

LÆS TALLENE BAG BUDGETFORLIGET