Helsingør bliver elevvenlig kommune

Eleverne skal inddrages mere i styringen af deres egen dagligdag. Det er baggrunden for, at Helsingør indleder arbejdet med at blive elevvenlig kommune.

Aktive og engagerede elever. 

Det er drømmen for de fleste kommuner, og Helsingør er ingen undtagelse. Det er baggrunden for, at Helsingør i 2016 indleder arbejdet for at blive elevvenlig kommune.

- Der er mange, der har meninger om folkeskolen, men eleverne har nogle gange sværere ved at blive hørt. Det er trods alt dem, det hele handler om, og derfor har vi taget det her initiativ. Vi skal inddrage eleverne endnu mere end i dag for at optimere deres trivsel og læring, siger Christian Holm Donatzky, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Elevvenlig kommune er et partnerskab mellem kommunen og organisationen Danske Skoleelever (DSE). Meningen er, at der over en treårig periode oparbejdes et stærkt kommunalt fælleselevråd med repræsentanter fra de enkelte skolers elevråd.

Konkrete aktiviteter og overordnet skolepolitik


Ideen bag det nye fælles elevråd er at sikre, at kommunens skoleelever bliver inddraget i lokale beslutninger, der vedrører deres skoleliv og generelle trivsel.

Inddragelsen og medindflydelsen skal både gælde konkrete aktiviteter på den enkelte skole og den overordnede skolepolitik i kommunen.

- Det er oplagt, at eleverne inddrages i spørgsmål, som har direkte indflydelse på deres dagligdag. Eleverne skal så tidligt som muligt opleve, hvad det vil sige at leve i et demokrati, siger Christian Holm Donatzky.


Fakta:

• Der er afsat 145.000 kr. over tre år til at udvikle elevinddragelse i skolerne.
• Ved at inddrage eleverne i det lokale demokrati opnår kommunen ikke blot demokratisk dannelse af eleverne. Sigtet er samtidig at sikre bedre trivsel og gladere elever, der tager medejerskab for deres uddannelse og lokalsamfundet.
• I skoleåret 2015/2016 indhentes erfaringer om samarbejdet med elevrådene på alle skoler samt eksterne interessenter om etablering af det nye fælleselevråd. Der vil i opstartsperioden planlægges, hvordan fælleselevrådet inddrages i de skolepolitiske spørgsmål.
• Fælleselevrådet vil fra næste skoleår, 2016/2017, være etableret og kunne deltage i det skolepolitiske arbejde.