Helsingør Kommune indgår samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Den 8. oktober kommer Danmarks Idrætsforbund på besøg på Borupgårdskolen for at underskrive en samarbejdsaftale med Helsingør Kommune om at støtte op om bevægelse i folkeskolen.

Siden folkeskolereformen trådte i kraft, har Helsingør Kommune været i front med at implementere idræt, motion og bevægelse. Det har resulteret i, at over 30 idrætsforeninger samarbejder med kommunens folkeskoler. For eksempel har 3. og 4. klasserne fra Hornbæk Skole prøvet kræfter med blandt andet atletik i samarbejde med HIF Atletik.

Bevægelse i folkeskolen har også åbnet op for et arbejdsfællesskab med Hillerød Kommune, hvor de to kommuners medarbejdere lærer af hinanden.

Resultaterne og samarbejdet mellem foreninger, folkeskolerne og de to kommuner er noget, der blevet lagt mærke til hos Danmarks Idrætsforbund.

- Samarbejdet mellem Hillerød og Helsingør er noget, som DIF gerne vil følge og bakke op om, da det kan vise vejen for de øvrige kommuner i landet. Derfor indgår DIF sammen med de to kommuner en samarbejdsaftale, der gælder for det næste år, siger Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF.

Ser frem til samarbejdet

I Helsingør Kommune ser man frem til samarbejdet:

- I Helsingør Kommune er vi rigtig glade for aftalen. Vi er i forvejen Team Danmark-kommune og har oplevet et markant løft i talentudviklingen de seneste år. Med den nye aftale med Hillerød Kommune og DIF styrker vi arbejdet med motion og bevægelse i folkeskolen og håber på den måde at få noget mere ud af de muligheder, der ligger i folkeskolereformen. Det giver også idrætsforeningerne nye samarbejdsmuligheder og måske nye medlemmer, siger borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær.

Samarbejdet lægger især fokus på:
1. Kompetenceløft af frivillige i foreningerne, som skal arbejde i forbindelse med åben skole
2. Muligheden for at åbne for idrætsråds deltagelse i skolebestyrelsens arbejde med skolereformen
3. At udvikle modeller omkring samarbejde over kommunegrænser
4. Foreninger, der varetager idrætstimer i folkeskolen
5. Matchmaking mellem skoler og foreninger
6. Åbenhed omkring kommunikationen, der kan være med til at inspirere andre kommuner

For at give samarbejdet de bedst mulige vilkår, yder DIF et bidrag på 50.000 kroner til Helsingør Kommune. Pengene skal bruges til at videreudvikle initiativer i kommunen.

Det er målet, at synligheden omkring samarbejdet skal inspirere andre kommuner landet rundt til at indgå lignende samarbejder i nærområdet.