Helsingør Kommune skal være friby for en forfulgt forfatter

Helsingør Kommune understreger sin rolle som international kulturområde, når kommunen i 2016 kan byde velkommen til en forfulgt forfatter

Beslutningen om at sætte midler af til at blive friby blev truffet ved budgetforhandlingerne, efter et enigt Kultur- og turismeudvalg havde godkendt indstillingen. Helsingør Kommune er også hjemsted for Den Internationale Højskole, som kommer til at huse forfatteren, når han eller hun kommer til Danmark i løbet af 2016. 

Kommunen har afsat et beløb på i alt 936.000 over en periode på 2½ år til projektet. 

- At vi som kommune har sagt ja til dette, er et fantastisk signal og vidner om, at vi er en kommune, som også har en holdning til, hvad der sker uden for kommunegrænsen. Et projekt jeg personligt glæder mig meget til at følge og som passer godt til kommunes profil.  2016 er jo også det år, hvor Helsingør hylder Shakespeare og Hamlet, så der kommer i forvejen et stort fokus på hvor vigtige ord og kunstneriske udtryk er, siger Henrik Mølle, der er formand for Kultur- og Turismeudvalget.  

- Der er så meget, som vi i vores del af verden tager for givet. Retten til frit at kunne ytre sig, adgang til uddannelse med mere. Vi på Den Internationale Højskole er glade for sammen med Helsingør Kommune at kunne byde en kunstner, der ikke har kunnet nyde disse rettigheder velkommen og er sikre på, at initiativet vil skabe gensidig inspiration og øget interkulturel forståelse og engagement, siger Søren Launbjerg, der er leder af Den Internationale Højskoles.

Der er også opbakning til projektet fra både store og små institutioner i kommunen; biblioteket, Kulturværftet, Multikulturelt Forum, Helsingør Aftenskole og Universitet har alle udtrykt interesse for at støtte arbejdet med fribyforfatteren fx i form af arrangementer. 

Planen er foreløbig at forfatteren ankommer i august 2016, og bliver her i en periode på to år. Hvem det bliver afgøres af en styregruppe, der i dialog med foreningen ICORN og Dansk Pen finder frem til det bedst mulige match.

Fakta:

Fribyordningen blev vedtaget af et samlet flertal i Folketinget i 2009, og siden har i alt seks skribenter været på fribyophold i henholdsvis på Frederiksberg og Fanø, i Aarhus og Odense, foruden København. Frederiksberg og Odense har siden meldt sig ud af ordningen, mens man i Aarhus har ønsket at fortsætte og derfor i marts 2014 bød sin anden fribyforfatter velkommen. København og Fanø overvejer igen at blive fribyer. ICORN er den organisation, der koordinerer og sikrer kontakten mellem de mere end 40 fribyer der er med i netværket verden over, og de skribenter, som søger et midlertidigt ophold på grund af forfølgelse.