Klar til ny indsats for Vapnagårds udsatte unge

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at styrke den særlige socialpædagogiske indsats over for unge i Vapnagård, der er tiltrukket af bandemiljøet. Den nye indsats sættes i gang hurtigst muligt

Med en omlægning af den forebyggende indsats i Villa Fem og oprettelsen af en ny særlig socialpædagogisk indsats vil Børne- og Uddannelsesudvalget ny styrke arbejdet for de udsatte unge i Vapnagård.

En gruppe af børn og unge i Vapnagårdområdet har det seneste år skabt uro og utryghed med deres adfærd i boligområdet. Mange identificerer sig med - og er åbenlyst i søgelyset for rekruttering til bandemiljøet. Det er baggrunden for, at Børne- og Uddannelsesudvalget nu har valgt at opgradere indsatsen og målrette den mod den særligt udsatte gruppe af børn og unge.

Beslutningen er en del af den nye brede indsats mod bander, hvor kommune, politi og Boliggården bl.a. samarbejder om at skabe tryghed i boligområderne samt en endnu mere målrettet og tidlig indsats over for børn og unge, der er tiltrukket bandemiljøet.

Med den nye indsats skal der samarbejdes tæt med forældre, fædregruppen og skolerne. Samtidig sættes der ind med mentorordninger.

Fra 1. januar 2016 flyttes 3,6 mio. fra den årlige bevilling til den særlige socialpædagogiske indsats i Villa Fem (budgetområde 515-33) til en ny særlig indsats under Forebyggelse (budgetområde 512-18). Derved beholder Villa Fem en årlig bevilling på 0,5 mio.kr. til en særlig socialpædagogisk indsats i forlængelse af det arbejde, der finder sted omkring Multiparken.

I 2015 omplaceres 1 mio. kr. fra den særlige socialpædagogiske bevilling i Villa Fem (budgetområde 515-33) til en ny særlig indsats under Forebyggelse (budgetområde 512-18), som igangsættes hurtigst muligt.

Ansættelse i det nye særlige tilbud sker løbende, og den samlede bevilling til det særlige socialpædagogiske arbejde skal i 2015 finansiere både afvikling af personale i Villa Fem samt opstart af den nye særlige indsats.

Børne- og Uddannelsesudvalget vil fremover blive orienteret kvartalsvis om indsatsen.