Konkurrence om nyt plejehjem i Hornbæk i gang

Onsdag den 7. oktober godkendte Socialudvalget det konkurrencemateriale, der i sidste ende skal blive til det nye plejehjem i Hornbæk. Materialet skal endeligt besluttes på Byrådets møde den 26. oktob...

OK-Fonden og Danske Diakonhjem er udvalgt til konkurrencen om at bygge og drive det nye plejehjem i Hornbæk på Sauntevej 104, der forventes at stå færdigt i marts 2019. Det nye plejehjem skal afløse Bøgehøjgård, der pga. slid og utidssvarende indretning ikke kan leve op til beboernes nuværende behov.

 - Når vi bygger det nye plejehjem er det et klart mål at  sikre kvalitet og nærvær for vores ældre. Bøgehøjgaard har været et fint hjem, men med det nye plejehjem får beboerne god plads til moderne hjælpemidler, lifte og meget andet, der også gavner medarbejdernes arbejdsmiljø, siger Ib Kirkegaard, formand for Socialudvalget.

Kommunen lægger op til, at det nye plejehjem bliver en selvejende institution, men at byggeri og drift følger non profit-tanken, så der ikke er private ejere og interesser involveret. De to konkurrencedeltagere OK-Fonden og Danske Diakonhjem er udvalgt på baggrund af en markedsundersøgelse om deres erfaring med at bygge og drive plejehjem samt ud fra referencer fra andre kommuner.

Byggeriet og plejedriften skal ske i et partnerskab, hvor både kommunen og den kommende samarbejdspartner kan komme med nytænkning og visioner til planerne, der forinden også har inddraget beboer- og medarbejderrepræsentanter, den lokale pensionistforening, Ældrerådet og andre interessenter.

 - Vi har vurderet, at et nært samarbejde mellem kommunen og konkurrencevinderen er den bedste måde at både bygge og drive plejehjem på. For eksempel skal det aftales, at en del af budgettet hvert år går til at udvikle det, der giver et godt plejehjemsliv. Her kigger vi blandt andet på overgangen til livet på plejehjem, følelsen af hjemlighed, og hvordan der bliver arbejdet med at bevare funktionsevnen, siger Ib Kirkegaard.

Fakta 
Byrådet skal endeligt beslutte den 26. oktober at sætte konkurrencen i gang. Den 22. januar 2016 afsløres, hvem der har vundet konkurrencen. I konkurrencematerialet er nogle af visionerne for det nye plejehjem: 

  • At der bliver et levende sted 
  • At bygningen og områderne lægger op til, at lokalområdet også kan bruge dem som samlingspunkt for alle aldre 
  • At der skal drives café, der også kan gavne lokale beboere.