Læs Tryghed- og forebyggelsesudvalgets anbefalinger til budget 2016

Et enigt udvalg har en forebyggelses- og exitstrategi og en rusmiddelhandleplan med fokus på unge på deres ønskeliste.

Efter mødet i Tryghed- og forebyggelsesudvalget i dag ligger der nu to ønsker fra udvalget til byrådets budgetforhandlinger. Den ene anbefaling fra udvalget er, at Helsingør Kommune får en forebyggelses- og exithandleplan, som kan sættes i gang allerede i 2015. Den anden anbefaling er at skabe en rusmiddelhandleplan med fokus på unge.

- Det var et meget enigt udvalg, der pegede på de to fokusområder. Behovet for de to handleplaner er rigtig stort, og især forebyggelses- og exithandleplanen trænger sig på i forhold til de problemer, vi har med unge i eller på kanten af bandemiljøerne, siger formand for Tryghed- og forebyggelsesudvalget Katrine Vendelbo Dencker.

Forebyggelses- og exithandleplan fokuserer både på en hård kerne, som er en relativ lille gruppe af bandemedlemmer, men også på randgruppen af unge, der på den ene eller anden måde flirter med bandemiljøet.

- For os i udvalget er det vigtigt at hele forebyggelsesindsatsens tænkes igennem på ny, så vi ved hvilke indsatser, der virker over for forskellige målgrupper. Vi ved også, at de udfordringer, vi har med særlige grupper af unge, kan flytte sig fra område til område, så der er brug for, at vi tænker i helheder, siger Katrine Vendelbo Dencker. 

Udvikling af området omkring Nordvestskolen, Abildvænget og Blicherparken

Efter besøg i Fritidsklubben Abildtræet ved sidste udvalgsmøde i anbefaler udvalget, at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra Trygheds- og forebyggelsesudvalget. Arbejdsgruppen skal have et særligt fokus på at binde indsatser i område omkring Nordvestskolen, Abildvænget og Blicherparken tættere sammen og styrke institutioner, foreningsliv og frivilligaktiviteter i området. Der er fra den sociale særtilskudspulje afsat penge til at arbejde med udvikling af området.

Udvalget holder to møder i 2016 og vil afslutte arbejdet med en rapport, der samler de udfordringer og anbefalinger, udvalget har drøftet.