Nu starter renoveringen af Byskolen

Mandag den 5. oktober begynder håndværkerne på den hårdt tiltrængte renovering af Byskolen.

I første omgang gælder det facaderenovering på tre af Byskolens bygninger, hvor fugerne efterhånden er så nedslidte, at alle fugerne skal eftergås.

Da det er nødvendigt at anvende maskiner til at kradse fugerne ud med, kan det ikke undgås, at der bliver en del støj og støv. Skolen og håndværkerne gør dog, hvad de kan for at minimere generne for lærere, elever og naboer.

Arbejdstid: 7-17

Der vil blive arbejdet i tidsrummet 7 til 17 på hverdage, og arbejdet forventes at vare i cirka tre måneder. I tilfælde af for lave temperaturer i løbet af vinteren, må arbejdet dog indstilles, og det vil i så fald først blive genoptaget til foråret.

Sidst på året vil de første nye vinduer lande på byggepladsen, og håndværkerne vil udskifte alle vinduer på to af de ældste bygninger.

Dette arbejde forventes også at vare cirka tre måneder, og det forventes ikke at blive påvirket af vejrliget, så dette arbejde ventes færdigt i marts.

De bygninger på Byskolen, der renoveres, kommer til at indgå som en del af den nye Skolen i Bymidten.

Læs retningslinjer for støj ved bygge- og anlægsarbejde