Ressource- og affaldsplan 2015-2024 er nu vedtaget

Byrådet i Helsingør Kommune har vedtaget forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024. Forslaget fokuserer på, at affald er en værdifuld ressource.

- Det langsigtede mål med planen er et Helsingør uden affald, siger formanden for Udvalget for Teknik, Miljø og Klima Johannes Hecht-Nielsen og fortsætter:

- Planen følger de nationale mål, hvor 50 % af udvalgte materialer, som f.eks. papir, pap, glas, plast og metal af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Det svarer til, at genanvendelsen skal fordobles på mindre end 10 år.

Forbedringer og nye løsninger

På kort sigt skal de eksisterende ordninger for genbrug af materialer og storskrald forbedres. De allerede eksisterende ordninger for papir- og glasindsamling skal udbredes til flere husstande end i dag, så flere etageejendomme og Helsingør bykerne også bliver omfattet. I Helsingør indre by skal der etableres mindre pladskrævende indsamlingsløsninger med fælles containere og evt. nedgravede containere, som er tilpasset byen både praktisk som visuelt.

Læs mere om affald og hele forslaget til Ressource- og affaldsplan 2015-2024

Hovedtemaerne i forslaget

  • Affald = ressourcer: Mere affald og flere affaldstyper skal genanvendes som ressourcer

  • Miljøfarlige stoffer ud af affaldet: Affaldet må ikke være forurenet med miljøfarlige stoffer, hvis det skal genanvendes

  • Bedre service for borgere og erhverv: Det skal være nemt at sortere og bortskaffe affald

  • Kommunen går forrest: Kommunen og Forsyning Helsingør skal vise det gode eksempel som grøn virksomhed.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk