Rådhuset får 'kroner' på

Mandag den 21. december monteres toppen af søjlerne på rådhustårnet ud mod Stengade. Det betyder, at Stengade er spærret hele dagen.

En langvarig restaurering af rådhusets murværk, der er fra år 1560, er ved at nå til vejs ende.

Restaureringen har bl.a. medført en delvis ommuring af søjlegavlen mod Stengade – og på mandag, den 21. december, skal “kronen på værket”. Det er toppene af søjlerne, der også kaldes pinakler.

Disse har været nedtaget af frygt for nedstyrtning og er nu restaureret under tag på Sindshvile. Pinaklerne skal genmonteres på deres plads på toppen af alle ti søjler.

Pinaklerne, der ca. vejer et halvt ton hver, skal hejses op med en stor BMS-kran, der skal stå i gaden hele mandagen. Derfor afspærres Stengade fra tidlig morgen til sen aften.

Den samlede renovering af rådhuset, der også omfatter klimarenovering af hele tagkonstruktionen og de tre øverste etager, forventes afsluttet i april 2016.